Accountancy-opdrachten

 

Accountancy-opdrachten

Uw bedrijf wordt door uiteenlopende organisaties en personen beoordeeld. Aandeelhouders, potentiële overnamekandidaten, bankiers en subsidieverstrekkers vormen hun oordeel aan de hand van opgestelde cijfers. Iedereen zal het belang inzien van juiste en betrouwbare informatie.
Onder het begrip accountancy verstaan wij de volgende dienstverlening:

 • Samenstellen van jaarstukken en andere (financiële) verantwoordingen;
 • Controleren van de door u opgestelde verantwoordingsstukken.

Werkwijze Kennismaken

Iedereen zal het belang inzien van juiste en betrouwbare informatie. Aandeelhouders, potentiële overnamekandidaten, bankiers en subsidieverstrekkers vormen hun oordeel aan de hand van opgestelde cijfers.

Accountancy of assurance

Voorbeelden van onze dienstverlening op gebied van accountancy of assurance en aan assurance verwante opdrachten:

 • Accountantscontrole en het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening;
 • Controle van een subsidieverantwoording of subsidieafrekening;
 • Transactiegerelateerde adviesdiensten zoals bedrijfswaardering en waardebepaling;
 • Advisering bij inbreng in natura bij de oprichting van een BV;
 • Controle van de jaarrekening van AWBZ-instellingen;
 • Controle van de jaarverantwoording zorginstellingen;
 • Controle van de aanvaardbare kosten, de nacalculatie, voor zorginstellingen vallend onder de NZa;
 • Samenstellen van de jaarrekening, samenstellingsopdracht;
 • Samenstellen van de jaarrekening voor not-for-profit organisaties conform richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven) en 650 (fondsenwervende instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
 • Opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • Verklaring verzekerd belang voor bedrijfsschade verzekeringen;
 • Verslag van feitelijke bevindingen over de naleving van overeenkomsten.

Onze klanten aan het woord

webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties