Privacy

 

Privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Zoals zovelen hebben ook wij  het privacybeleid aangepast. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Indien er naar aanleiding van deze wijziging vragen zijn, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen:

Tel.: 070 – 301 60 90

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. U heeft hier ongetwijfeld al veel over gehoord en gelezen. In het kader van deze nieuwe wet hebben ook wij ons privacybeleid aangepast. De inhoud van het nieuwe privacybeleid van Maas Accountants is voor u beschikbaar.

Lees hieronder verder…

Privacybeleid Maas Accountants

Maas Accountants heeft regelmatig te maken met persoonsgegevens van haar cliënten. Deze persoonsgegevens worden, vaak bij opdrachtacceptatie, verzameld voor het uitvoeren van verschillende (wettelijk) verplichte administratieve en rapportage processen. Deze cliënten mogen erop rekenen dat er bij Maas Accountants zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan, en deze veilig worden opgeslagen.

Door de toename in de algehele digitalisering en technologische ontwikkelen worden vanuit de Europese Unie (en daaropvolgend de Nederlandse overheid) steeds strengere eisen gesteld aan de bescherming van de gegevens en privacy van natuurlijke personen.

De medewerkers van Maas Accountants spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Middels dit beleid laat Maas Accountants zien dat het de privacy van haar cliënten en medewerkers waarborgt, beschermt, en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzameling van Maas Accountants. Dit privacybeleid is in lijn met de relevante nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met persoonsgegevens

 

Maas Accountants is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, en handhaven van dit beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Uitgangspunten

Maas Accountants gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van haar cliënten, medewerkers, en anderen betrokkenen. Hierbij houdt Maas Accountants zich aan onderstaande uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslagen

Maas Accountants verzamelt alleen gegevens wanneer daar een rechtvaardige grondslag voor is, zoals beschreven in  Artikel 6, tweede lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doelbinding

Maas Accountants zorgt dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Dataminimalisatie

Maas Accountants verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de vooraf bepaalde doelstelling.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Persoonsgegevens worden enkel bewaard wanneer dat nodig is voor Maas Accountants om aan de vooraf overeengekomen dienstverlening te voldoen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Maas Accountants behandelt persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht. Ook zorgt Maas Accountants voor de beveiliging van deze persoonsgegevens waarbij uitgangspunt is dat alle data via userid en paswoord beschermd zijn, waar mogelijk zelfs met behulp van dubbele authenticatie.

Delen met derden

In geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Maas Accountants afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Beleid is dat Maas Accountants uitsluitend gebruik maakt van gerenommeerde leveranciers van SAAS diensten in de cloud. Deze leveranciers zorgen voor compliance. Maas Accountants zorgt er voor de standaard contractuele bepalingen die gaan over deze gegevensuitwisseling te accepteren zodat zij daarmee aan de eisen voldoet.

Subsidiariteit

Maas Accountants verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

Proportionaliteit

Maas Accountants verwerkt alleen persoonsgegevens als dit in verhouding staat tot de vooraf bepaalde doelstelling. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, zal Maas Accountants daar altijd voor kiezen.

Recht van betrokkenen

Maas Accountants honoreert alle rechten van betrokken zoals beschreven in artikel 77, 79, en 79 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Google Analytics

Maas Accountants maakt via haar websites gebruik van Google Analytics-cookies. Maas Accountants behoudt zich het recht door middel van deze Google Analytics-cookies gegevens van haar website te verwerken zonder voorafgaande toestemming. Om de privacy van de bezoekers van haar website optimaal te waarborgen heeft Maas Accountants de volgende maatregelen getroffen:

  • De optie ‘gegevens delen’ staat permanent uit;
  • het laatste octet van de IP-adressen van onze bezoekers zijn altijd gemaskerd;
  • Maas Accountants heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Maas Accountants maakt geen gebruikt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Dit privacybeleid treedt in werking na publicatie op de websites van Maas Accountants. Dit privacybeleid wordt geëvalueerd en waar nodig herzien zodra daar aanleiding voor is. Maas Accountants communiceert dit beleid in al haar toekomstige offertes en opdrachtbevestigingen en publiceert dit beleid en alle wijzigingen op voorwaarden.net.

 

Aldus vastgesteld door de directie op 15 februari 2018 ter invoering op 25 mei 2018.

 

Onze klanten aan het woord

webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties
webstijllogo_2015_wit-800px
Wat zeggen klanten over Maas Accountants? Binnenkort vindt u hier onze referenties