Bedrijfsadvies

Naast het feit dat wij vertrouwelijk omgaan met de informatie, werken wij pro-actief en zijn we betrokken met onze klanten. Coachen en adviseren we en werken we met vaste prijzen. Dus geen verrassingen achteraf.

Of het nu gaat om het samenstellen of controleren van een jaarrekening. Wij kijken altijd kritisch naar de cijfers en werken zorgvuldig.

Iedereen zal het belang inzien van juiste en betrouwbare informatie. Aandeelhouders, potentiële overnamekandidaten, bankiers en subsidieverstrekkers vormen hun oordeel aan de hand van opgestelde cijfers.

Voorbeelden van onze dienstverlening op gebied van accountancy, assurance en aan assurance verwante opdrachten:

 • Accountantscontrole en het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening;
 • Controle van een subsidieverantwoording of subsidieafrekening;
 • Transactiegerelateerde adviesdiensten zoals bedrijfswaardering en waardebepaling;
 • Advisering bij inbreng in natura bij de oprichting van een BV;
 • Controle van de jaarrekening van AWBZ-instellingen;
 • Controle van de jaarverantwoording zorginstellingen;
 • Controle van de aanvaardbare kosten, de nacalculatie, voor zorginstellingen vallend onder de NZa;
 • Samenstellen van de jaarrekening, samenstellingsopdracht;
 • Samenstellen van de jaarrekening voor not-for-profit organisaties conform richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven) en 650 (fondsenwervende instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
 • Opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 • Verklaring verzekerd belang voor bedrijfsschade verzekeringen;
 • Verslag van feitelijke bevindingen over de naleving van overeenkomsten.

Meer halen uit je business? Maas Accountants staat voor je klaar als sparringpartner! We nemen de rol als financieel business coach aan, kijken we samen kritisch naar je onderneming en vertellen we je aan welke knoppen je kan draaien om nog winstgevender en succesvoller te worden. Dit doen we met jouw financiële administratie als vertrekpunt en met onze blik gericht op de toekomst. Meer weten over onze manier van sparren? Bekijk hier onze werkwijze.