Nieuws voor MKB’ers

  • Per 1 oktober 2019 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische […]
  • Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook […]
  • De gerealiseerde kostenontwikkeling in 2019 ten opzichte van 2018 in binnenlands wegvervoer is tussen de 4,0% en 5,6%. In het grensoverschrijdend […]
  • Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen […]
  • Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium […]

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy