Maas Accountants Den Haag

Nadenken over de strategie van je onderneming

Er zijn erg veel strategische theorieën en modellen die je onderneming kunnen helpen te bepalen waar je op dit moment staat en waar je naartoe wilt/kan.

Twee basis modellen zijn de DESTEP- en SWOT analyse.
DESTEP staat voor; Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek-juridisch. Deze analyse is gericht op de externe omgeving van de onderneming. Als onderneming heb je geen invloed op deze factoren, maar je kan er wel rekening mee houden.

Zodra je de DESTEP analyse juist toepast, komen trends en ontwikkelingen voor de onderneming naar boven. Vanuit hier maken we een bruggetje naar de SWOT-analyse. Hierin zet je de Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) van de onderneming op een rij.
De sterktes en zwaktes van de onderneming zet je af tegen de kansen en bedreigingen. Hieruit volgt de confrontatiematrix. Zo kan je je sterktes afzetten tegen de kansen in de markt, benut je deze als onderneming optimaal? Ben je in staat met je sterktes je onderneming te verdedigen tegen de bedreigingen? Verhinderen je zwaktes dat je kansen in de markt laat schieten en dat je onvoldoende verdedigt op bedreigingen?

Nu kunnen we ons voorstellen dat je denkt, ‘dit is wel heel theoretisch’ of ‘hier ben ik als onderneming toch veel te klein voor’. Maar niets is minder waar! Wij vinden het leuk om je te helpen deze theoretische modellen te koppelen aan de praktijk en te laten zien dat deze theorieën uw strategie kunnen ondersteunen waardoor uw onderneming veerkrachtig blijft, ook in de toekomst.

Wil je weten op welke manier we jouw bedrijf kunnen laten groeien? Neem dan contact met ons op. Contact via mail

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy